Câu chuyện

NGUỒN NGUYÊN LIỆU

         Vùng đất Hà Tĩnh nằm ở miền Bắc Trung Bộ của Việt
Nam, được thiên nhiên ưu ái ban tặng nơi đây những điều
kiện tự nhiên như khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng vô cùng
thích hợp để nuôi dưỡng cây Dó bầu.

Xem thêm